دانشمندان شدن توسعه میکروسکوپ اشعه ایکس

guobingwang   19/08/2016   دیدگاه‌ها برای دانشمندان شدن توسعه میکروسکوپ اشعه ایکس بسته هستند

عملکرد باتری خوب است یا بد برای تجهیزات الکترونیکی ضروری است.
مدت زمان شارژ کوتاه، مدت زمان طولانی، برای همه از باتری های لیتیوم یون به طور گسترده ای استفاده می شود مطلوب است.
اخیرا محققان در گروه دانشگاه ملی لارنس برکلی آزمایشگاهی و استنفورد انرژی و نهادهای دیگر، به منظور توسعه یک میکروسکوپ اشعه ایکس جدید شارژ باتری (STXM) فن آوری، مشاهده می شود لیتیوم یون و روند فعالیت ذرات تخلیه با دقت،
این یا کمک به توسعه باتری قوی تر لیتیوم یون.

تیم تحقیقاتی در آخرین شماره از مجله “علم” که از آن استفاده و جوی پیشرفته منبع نور آزمایشگاه برکلی است، به خصوص طراحی و صفحه & ldquo تولید منتشر شده؛ مایع الکتروشیمیایی نانو اشعه پلت فرم تصویربرداری میکروسکوپ کار & rdquo؛، در یک بار به 30 ذرات
تصویربرداری.
محققان گفتند، در مقایسه با گذشته با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پلت فرم جدید دارای یک میدان بزرگتر از این دیدگاه و نفوذ بیشتر اجازه می دهد تا کاربران در زمان واقعی مشاهده تعدادی از تغییرات شیمیایی خاص.

تیم استفاده می شود این پلت فرم به حالت فعال ذرات فسفات آهن لیتیوم در فرایند شارژ تخلیه، مشاهده شد تصویربرداری، یک رکورد دقیق از تکامل ترکیب شیمیایی ذرات و سرعت واکنش های شیمیایی و غیره.
آنها دریافتند که این روند از شارژ سطح ذرات، یکنواخت نیست، خواهد شد در طول زمان بدتر می شود.

از لحاظ تئوری، زمانی که باتری شارژ می شود، یونهای لیتیوم با بار مثبت سطح الکترود یکنواخت با وضع مطلوب تحت پوشش، اما در واقع این وضعیت دشوار به وجود می آید، به ویژه پس از باتری پیری حتی بیشتر از آن.

محققان گفتند پلت فرم های فن آوری جدید به طوری که آنها می توانند در باتری مقیاس مزوسکوپی فعالیت پویا در تصویربرداری زمان واقعی، برای انجام این کار بسیار دشوار است اما بسیار مهم است.
با استفاده از این فن آوری، آنها توانایی برای حل و فصل زمان واقعی شارژ و روند ترکیب شیمیایی ذرات و تغییرات چگالی جریان، تحقیق باتری تخلیه، و تصویربرداری تک سلولی واکنش الکتروشیمیایی در داخل ذرات است که برای درک بهتر مکانیسم شارژ باتری
و بهینه سازی عملکرد باتری است.

در حال حاضر، این تیم تحقیقاتی در حال طراحی یک میکروسکوپ اشعه ایکس دقیق تر، که هدف آن رسیدن به راه حل 1/5 نانومتر است.