Tag Archives: آهسته دویدن

مزایای در حال اجرا هستند

guobingwang   13/10/2016   دیدگاه‌ها برای مزایای در حال اجرا هستند بسته هستند

مطالعه ای نشان داد که آسیب موش مغز می تواند در حال اجرا از یک مولکول باعث به تولید این مولکول می تواند بافت مغز تعمیر و گسترش زندگی از این موش ها. محققان امیدوارند که این یافته ها ممکن است درمان های نوآورانه توسعه خاص بیماری های عصبی الهام… Read more »